ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กลุ่มวิจัยและพัฒนาสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา  Welcome to Website of Research & Development Thai Meteorological Department

หน้าหลัก • SMART BIGCITY WEATHER FORECAST

  พยากรณ์อากาศราย 4 สัปดาห์ 19 จังหวัดใหญ่

  แม่ฮ่องสอน ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เลย อุดรธานี นครพนม ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี นครสวรรค์ สุพรรณบุรี ราชบุรี ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี

คาดหมายลักษณะอากาศราย 4 สัปดาห์
สำหรับ 19 จังหวัดใหญ๋ (Bigcity)

คาดหมายลักษณะอากาศราย 4 สัปดาห์
สำหรับภาคเหนือ

คาดหมายลักษณะอากาศราย 4 สัปดาห์
สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คาดหมายลักษณะอากาศราย 4 สัปดาห์
สำหรับภาคกลาง

คาดหมายลักษณะอากาศราย 4 สัปดาห์
สำหรับภาคตะวันออก

 • Big City Weather Summary

  สรุปลักษณะอากาศ 19 จังหวัดใหญ่


สรุปลักษณะอากาศ สำหรับจังหวัดใหญ่ 19 จังหวัด

กลุ่มวิจัยและพัฒนาสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาได้จัดทำสรุปลักษณะอากาศรายเดือน (เมษายน 2563) สำหรับจังหวัดใหญ่ 19 จังหวัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการและผู้พักอาศัย
ในพื้นที่ใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อมูลทางการพยากรณ์อากาศ 19 จังหวัด

 • Weather Forecast Information

  สรุปลักษณะอากาศรายเดือน ปี 2560-2563


ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560 • FORECASTING INFORMATION FOR SMART DISASTER WARNING

  แผนที่แสดงสรุปลักษณะอากาศรายเดือน สำหรับจังหวัดใหญ่ 19 จังหวัดทีมพัฒนา

 • กลุ่มวิจัยและพัฒนา
  สารสนเทศอุตุนิยมวิทยา

 • เครือข่ายวิจัยและพัฒนา
  นวัตกรรมทางอุตุนิยมวิทยา