ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กลุ่มวิจัยและพัฒนาสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา  Welcome to Website of Research & Development Thai Meteorological Department

หน้าหลัก
 • ภาพโปสเตอร์โครงการ EEC

 • METEOROLOGICAL NEWS

  ข่าวสารล่าสุด


สรุปลักษณะอากาศ สำหรับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก


กลุ่มวิจัยและพัฒนาสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา
กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา
ได้จัดทำสรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์ย้อนหลัง
และพยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า
สำหรับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ดังภาพ)
เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการ ผู้พักอาศัยในพื้นที่
เพื่อใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่อไป

ที่มา https://www.facebook.com/rnd.tmd/


TMD SMART SIM

ในช่วงสิ้นปี2560 นี้ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้จัดทำโมบายแอปพลิเคชันพยากรณ์อากาศตัวใหม่ชื่อ "TMD smart sim" ที่ใช้ผลการพยากรณ์อากาศจากคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงของกรมอุตุนิยมวิทยา ทำให้สามารถพยากรณ์อากาศได้ละเอียดถึงระดับตำบล และคาดการณ์ได้ล่วงหน้าถึง 2 สัปดาห์ โดยสามารถทดลองติดตั้งใช้งานได้ทั้งระบบ android และ ios ถือเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนทุกคน กรมอุตุนิยมวิทยาจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการในยุคดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง"

ข่าวเมื่อ 25 ธันวาคม 2017 เวลา 16:00 น.
ที่มา https://www.facebook.com/rnd.tmd/

ข้อมูลทางการพยากรณ์อากาศ 3 จังหวัด

 • Weather Forecast Information

  สรุปลักษณะอากาศและพยากรณ์อากาศ ปี 2560-2563


ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560 • FORECASTING INFORMATION FOR EEC STATIONS

  แผนที่แสดงสรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์และพยากรณ์อากาศสัปดาห์ สำหรับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกทีมพัฒนา

 • กลุ่มวิจัยและพัฒนา
  สารสนเทศอุตุนิยมวิทยา

 • เครือข่ายวิจัยและพัฒนา
  นวัตกรรมทางอุตุนิยมวิทยา