ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กลุ่มวิจัยและพัฒนาสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา  Welcome to Website of Research & Development Thai Meteorological Department

หน้าหลัก • SMART TOURISM WEATHER FORECAST

  พยากรณ์อากาศราย 4 สัปดาห์ 18 จังหวัดท่องเที่ยว

  เชียงราย เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร เพชรบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา พังงา ภูเก็ต กระบี่

คาดหมายลักษณะอากาศราย 4 สัปดาห์
สำหรับ 18 จังหวัดท่องเที่ยว (Tourism)

คาดหมายลักษณะอากาศราย 4 สัปดาห์
สำหรับภาคเหนือ

คาดหมายลักษณะอากาศราย 4 สัปดาห์
สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คาดหมายลักษณะอากาศราย 4 สัปดาห์
สำหรับภาคกลาง

คาดหมายลักษณะอากาศราย 4 สัปดาห์
สำหรับภาคตะวันออก

คาดหมายลักษณะอากาศราย 4 สัปดาห์
สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออก

คาดหมายลักษณะอากาศราย 4 สัปดาห์
สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตก

 • Smart Tourism Weather Summary

  สรุปลักษณะอากาศ 18 จังหวัดท่องเที่ยว


สรุปลักษณะอากาศ สำหรับจังหวัดท่องเที่ยว 18 จังหวัด

กลุ่มวิจัยและพัฒนาสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาได้จัดทำสรุปลักษณะอากาศรายเดือน (เมษายน 2563) สำหรับจังหวัดท่องเที่ยว 18 จังหวัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการและผู้พักอาศัย
ในพื้นที่ใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อมูลทางการพยากรณ์อากาศ 18 จังหวัด

 • Weather Forecast Information

  สรุปลักษณะอากาศรายเดือนปี 2560-2563


ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560 • FORECASTING INFORMATION FOR DIGITAL METEOROLOGY FOR SMART TOURISM

  แผนที่แสดงสรุปลักษณะอากาศรายเดือน สำหรับจังหวัดท่องเที่ยว 18 จังหวัดทีมพัฒนา

 • กลุ่มวิจัยและพัฒนา
  สารสนเทศอุตุนิยมวิทยา

 • เครือข่ายวิจัยและพัฒนา
  นวัตกรรมทางอุตุนิยมวิทยา