ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กลุ่มวิจัยและพัฒนาสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา Welcome to Website of Research & Development Thai Meteorological Department

หน้าหลัก

 • Activities

  ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม

เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ในงานประชุมเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน Asean Smart Cities Network Conference & Exhibition 2019 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ในงานประชุมเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน Asean Smart Cities Network Conference & Exhibition 2019 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ในงานประชุมเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน Asean Smart Cities Network Conference & Exhibition 2019 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมศึกษาดูงาน
เรื่อง "การวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านอุตุนิยมวิทยา" ณ กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมศึกษาดูงาน
เรื่อง "การวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านอุตุนิยมวิทยา" ณ กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมศึกษาดูงาน
เรื่อง "การวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านอุตุนิยมวิทยา" ณ กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา

เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง "การใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาในงานด้านสุขภาพ" ณ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการจัดการบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ด้านสภาพอากาศร้อน ณ กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการจัดการบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ด้านสภาพอากาศร้อน ณ กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการจัดการบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ด้านสภาพอากาศร้อน ณ กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการจัดการบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ด้านสภาพอากาศร้อน ณ กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการจัดการบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ด้านสภาพอากาศร้อน ณ กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา

ให้สัมภาษณ์ในรายการสด “บ่ายนี้มีคำตอบ”
ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ในประเด็นสถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี

ให้สัมภาษณ์ในรายการสด “บ่ายนี้มีคำตอบ”
ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ในประเด็นสถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี

ให้สัมภาษณ์ในรายการสด “บ่ายนี้มีคำตอบ”
ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ในประเด็นสถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี

ให้สัมภาษณ์ในรายการสด “บ่ายนี้มีคำตอบ”
ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ในประเด็นสถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี

ให้สัมภาษณ์ในรายการสด “บ่ายนี้มีคำตอบ”
ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ในประเด็นสถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี

ให้สัมภาษณ์ในรายการสด “บ่ายนี้มีคำตอบ”
ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ในประเด็นสถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี

เข้าร่วมประชุม “การจัดทำฐานข้อมูลไอโซโทปเสถียร เพื่อศึกษาวัฎจักรของน้ำในประเทศไทย ระยะที่ 3” ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

เข้าร่วมประชุม “การจัดทำฐานข้อมูลไอโซโทปเสถียร เพื่อศึกษาวัฎจักรของน้ำในประเทศไทย ระยะที่ 3” ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

ให้การต้อนรับ ผู้เชี่ยวชาญจาก WHO ประจำประเทศไทย ประสานกับทางกรมอนามัย ด้านภารกิจในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ในการบูรณาการการเฝ้าระวังโรคที่มีความอ่อนไหว

ให้การต้อนรับ ผู้เชี่ยวชาญจาก WHO ประจำประเทศไทย ประสานกับทางกรมอนามัย ด้านภารกิจในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ในการบูรณาการการเฝ้าระวังโรคที่มีความอ่อนไหว

ให้การต้อนรับ ผู้เชี่ยวชาญจาก WHO ประจำประเทศไทย ประสานกับทางกรมอนามัย ด้านภารกิจในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ในการบูรณาการการเฝ้าระวังโรคที่มีความอ่อนไหว

ให้การต้อนรับ ผู้เชี่ยวชาญจาก WHO ประจำประเทศไทย ประสานกับทางกรมอนามัย ด้านภารกิจในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ในการบูรณาการการเฝ้าระวังโรคที่มีความอ่อนไหว

ให้การต้อนรับ ผู้เชี่ยวชาญจาก WHO ประจำประเทศไทย ประสานกับทางกรมอนามัย ด้านภารกิจในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ในการบูรณาการการเฝ้าระวังโรคที่มีความอ่อนไหว

ให้การต้อนรับ ผู้เชี่ยวชาญจาก WHO ประจำประเทศไทย ประสานกับทางกรมอนามัย ด้านภารกิจในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ในการบูรณาการการเฝ้าระวังโรคที่มีความอ่อนไหว

ให้การต้อนรับ ผู้เชี่ยวชาญจาก WHO ประจำประเทศไทย ประสานกับทางกรมอนามัย ด้านภารกิจในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ในการบูรณาการการเฝ้าระวังโรคที่มีความอ่อนไหว

ให้การต้อนรับ ผู้เชี่ยวชาญจาก WHO ประจำประเทศไทย ประสานกับทางกรมอนามัย ด้านภารกิจในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ในการบูรณาการการเฝ้าระวังโรคที่มีความอ่อนไหว

ให้การต้อนรับ ผู้เชี่ยวชาญจาก WHO ประจำประเทศไทย ประสานกับทางกรมอนามัย ด้านภารกิจในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ในการบูรณาการการเฝ้าระวังโรคที่มีความอ่อนไหว

 • พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า

  เพื่อการท่องเที่ยว 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

 • พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า

  เพื่อการท่องเที่ยวภาคอีสาน


 • พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า

  สรุปลักษณะอากาศ สำหรับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

  ดูข้อมูลย้อนหลัง


 • เอกสารแปล Meteorological Today

ผลงานวิจัยและพัฒนา

 • Mobile Applications

  แอปพลิเคชันพัฒนาโดยกรมอุตุนิยมวิทยา


 • แอปพลิเคชันเกมส์ที่พัฒนาโดยกรมอุตุนิยมวิทยา


 • Open Sources

  การส่งเสริมการใช้งาน Open Sources เพื่อการวิจัยและพัฒนา
  ด้านดิจิทัลกรมอุตุนิยมวิทยา • โครงการนักศึกษาฝึกงาน

 • AUTOMATIC RAINGAUGE STATIONS

  แผนที่แสดงตำแหน่งสถานีตรวจวัดฝนอัตโนมัติของกรมอุตุนิยมวิทยา

เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติหน่วยงาน

  กลุ่มวิจัยและพัฒนาสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา

Cinque Terreกลุ่มวิจัยและพัฒนาสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา (วส.) เป็นหน่วยงานภายใต้กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา (บด.) ตามโครงสร้างกรมอุตุนิยมวิทยา
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 มีสถานที่ตั้งสำนักงาน ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยความต้องการของผู้รับบริการ

2. ออกแบบ พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้ผลผลิตมีรูปแบบที่ใช้งานง่าย ทันสมัย
ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ

3. ปฏิบัติงาน ร่วมกับ/หรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • บุคลากร

  กลุ่มวิจัยและพัฒนาสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา

นางกมลรัตน์ ศฤงคารภาษิต
รก.ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนาสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา
Kamolrat Saringkarnphasit
Director, Division of Research and Development for Meteorological Information
M.Sc.Environmental Science
kamolrat_s@hotmail.com

นายณัฐพงศ์ แป้นทอง
นักอุตุนิยมวิทยา
Nuttapong Panthong
Meteorologist
M.Eng. Energy Technology
nuttapong34@gmail.com

นางสาวปวภทร ภัณฑิราวุฒิ
นักอุตุนิยมวิทยา
Parwapath Phunthirawuthi
Meteorologist
M.Eng. Space Technology and Application
p.parwapath@gmail.com

นางสาวชนัฐฐา แสงรัตนายนต์
นักอุตุนิยมวิทยา
Chanattha Saengrattanayon
Meteorologist
B.Sc. Computer Science
nan.chanattha@hotmail.comทีมพัฒนา

 • กลุ่มวิจัยและพัฒนา
  สารสนเทศอุตุนิยมวิทยา

 • เครือข่ายวิจัยและพัฒนา
  นวัตกรรมทางอุตุนิยมวิทยา